Jak prawidłowo dobrać widły do wózka widłowego?

Jak prawidłowo dobrać widły do wózka widłowego?

Widły do palet stanowią najbardziej charakterystyczny element budowy wózków widłowych i to właśnie od nich pojazdy te wzięły swoją nazwę. Są też zapewne najczęściej wybieranym na rynku osprzętem do tego typu maszyn, gdyż mimo wielu innych umiejętności, wózki jezdniowe podnośnikowe spalinowewózki elektryczne wciąż najczęściej odpowiadają za załadunek, rozładunek oraz transport palet na terenie hal produkcyjnych, magazynów i na placach.
Na początku, warto wspomnieć o tym, kiedy należy pomyśleć o wymianie wideł do palet i jak właściwie ocenić ich stan.

Jak ocenić poziom zużycia wideł do palet?

Jak zaznaczono na wstępie, widły do palet są jednym z elementów wózka jezdniowego, na którego stan zwraca się uwagę, podczas rutynowej, standardowej kontroli czy przeglądu konserwacyjnego. Co jeszcze sprawdza komisja UDT podczas kontroli:
- dane zawarte w Świadectwie Zgodności (otrzymywanym podczas zakupu wideł);
- zgodność udźwigu maksymalnego wideł z udźwigiem pojazdu;
- występowanie mechanicznych uszkodzeń wideł do palet;
- stopień zużycia wideł.

Widły do palet nie powinny być nadmiernie zużyte/starte, a ocenić to można w prosty sposób. W celu wykonania pomiaru można wykorzystać specjalnie przeznaczone do tego urządzenie lub najzwyklejszą suwmiarkę. Przy użyciu jednego z tych narzędzi należy dokonać pomiaru grubości wideł do palet na odcinku 50 mm. Zużycie nie powinno przekraczać 10% wartości początkowej (nie powinno to być jednak więcej niż 5mm).
Co w przypadku, gdy zużycie wideł do palet jest większe? Wózek widłowy może nie uzyskać pozytywnej opinii inspektorów przeprowadzających kontrolę i konieczna będzie wymiana wideł na nowe, przed przystąpieniem do dalszej pracy. W tym celu należy zapoznać się z podstawowymi parametrami, które określają wymiary wideł do palet.

Parametry wideł do palet - jak je odczytywać?

Jak odczytywać parametry wideł do palet?

Oznaczenia standardowych wideł do wózków widłowych są raczej uniwersalne bez względu na markę i kraj produkcji tego elementu. Widły do palet tradycyjnie wytwarza się z giętej stali, w kilku popularnych rozmiarach i produkuje seryjnie. Wysoka jakość produktu potwierdzona musi być wykonaniem zgodnym z normą ISO2330 oraz Świadectwem Zgodności. Dokument ten powinien przedstawiać faktyczny stan wideł i być tożsamy z oznaczeniami umieszczonymi na nich.

Jakie oznaczenia pojawiają się na widłach do palet?

Oznaczenia parametrów wideł do wózków widłowych występują na każdym pojedynczym elemencie wideł w formie ciągu cyfr, które kolejno opisują:
- szerokość wideł;
- grubość wideł;
- długość wideł;
- maksymalny udźwig wideł do palet;
- wartość określająca wyznaczony środek ciężkości dla maksymalnego obciążenia wideł;
- numer seryjny.
Wszystkie z tych parametrów (poza maksymalnym udźwigiem i numerem seryjnym) podane są standardowo w milimetrach.

Istnieje także drugi równie popularny sposób znakowania wideł, gdzie podawane są:
- numer seryjny;
- data produkcji elementu;
- udźwig maksymalny z podanym środkiem ciężkości;
- kraj produkcji.

Obydwa te zapisy są poprawne, zawierają najważniejsze dane a widły posiadające wybite te informacje można montować bez obaw w wózkach.
Ważne jest, iż jeśli widły do palet nie posiadają Świadectwa Zgodności lub umieszczonej na ich powierzchni specyfikacji dotyczącej podstawowych parametrów - nie powinno się ich montować i użytkować. Nieoznakowane widły nie zostaną zatwierdzone także podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Przy doborze właściwych wideł do palet, należy zwrócić szczególną uwagę na 3 główne podstawowe kwestie:
- ile wynosi udźwig wózka widłowego (suma udźwigu dwóch wideł do palet powinna być równa maksymalnemu udźwigowi wózka - jeśli udźwig wózka to 2 tony, każda z dwóch wideł powinna posiadać udźwig 1. tony);
- jaka jest niezbędna, wymagana długość wideł (należy określić to na podstawie zadań, jaki najczęściej wykonują wózki na terenie zakładu pracy) ;
- jaka jest klasa karetki wideł.
Dlaczego prawidłowe określenie klasy karetki wideł jest takie ważne, dowiecie się z następnego paragrafu, gdzie wyjaśnimy to szerzej.

Jak określić klasę karetki wideł?

Standardowe widły do wózka widłowego są elementami, które można zamontować samodzielnie, zawieszając je na karetce (płycie czołowej) pojazdu. Klasa karetki jest w tym przypadku szczególnie ważna, gdyż niewłaściwe określenie tego parametru uniemożliwi zakup prawidłowej wysokości wideł, a w efekcie - również ich montaż.
Istnieje 5 klas karetki oznaczanych cyframi rzymskimi:
- klasa I (najrzadziej używana)
- klasa II (występuje najczęściej w pojazdach o udźwigu do 2,5 tony)
- klasa III (obejmuje wózki o udźwigu ok 3-3,5 tony)
- klasa IV,
- klasa V.
Ponadto, każdą z tych klas dzielimy jeszcze dodatkowo na typy: A i B.
Klasę karetki wideł mierzymy podając odległość od spodu górnego zaczepu na widle, aż do samego jej dołu - gdzie styka się położona na płaskim podłożu, co przedstawia poniższy schemat:

Jak określić klasę karetki wideł - miejsca pomiarowe

Natomiast tabela zamieszczona poniżej przedstawia pomiary wraz z przyporządkowanymi do nich klasami karetki wideł do palet:

Klasy karetki wideł - tabela

Inne rodzaje wideł do palet

Poza standardowymi - zawieszanymi na karetce widłami do palet, istnieje jeszcze kilka innych typów tego elementu, które różnią się między sobą sposobem montażu. Są to m.in:
- widły z zaczepem typu PIN;
- widły przykręcane;
- widły do pozycjonerów;
- widły bez zaczepów;
- widły antystatyczne;
- widły wysuwane;
- widły składane
- widły ważące.
Natomiast jeśli żadne z powyższych rodzajów wideł nie spełniają wymagań związanych z wykonywanymi pracami, istnieje jeszcze możliwość zamontowania innych elementów, które je zastąpią i sprawią, że wózek stanie się jeszcze bardziej uniwersalny i dostosowany do wymagań.

Alternatywa dla wideł czyli osprzęt do wózków widłowych

Alternatywne rozwiązania dla wideł

Widły do palet, pomimo iż są najpopularniejszym elementem osprzętu, to z pewnością nie jedynym. Na rynku znaleźć można szeroką gamę różnorodnego osprzętu do wózków widłowych, który umożliwia szybkie przekształcenie tych pojazdów według własnych potrzeb.
Wymienne elementu osprzętu to między innymi:
- chwytaki do bel/do rol/do RTV i AGD;
- chwytaki obrotowe;
- paletyzery;
- łyżki;
- pługi;
- wysięgniki;
- wciągarki;
- kontenery i pojemniki;
- platformy robocze;
- oraz przedłużki do wideł.

Kiedy wybrać przedłużki do wideł?

O ile zakup nowych wideł nie jest koniecznością wynikającą ze zużycia się dotychczasowych, a jedynie kierowane jest potrzebą posiadania dłuższych wideł, ze względu na charakter transportowanych towarów, można skorzystać z alternatywnego rozwiązania, jakim jest zakup przedłużek do wideł.
Przedłużki do wideł to mówiąc najprościej - nakładki na widły, które poprzez zamontowanie na widłach, zmieniają w szybki sposób ich długość roboczą. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji, stanowią idealne rozwiązanie dla operatorów, którzy w trakcie jednej zmiany muszą obsługiwać towary wymagające posługiwania się dwoma długościami wideł do palet.
Dodatkowy atut przedłużek do wideł stanowi także ich niższa, w porównaniu z nowymi widłami do palet, cena.

Rodzaje przedłużek do wideł

Ze względu na typ budowy wyróżnia się dwa główne rodzaje przedłużek do wideł:
- wykonane z profilu otwartego (puste od spodu);
- wykonane z profilu zamkniętego.
Przedłużki do wideł z pełnego profilu (zamkniętego) są bardziej wytrzymałe i gwarantują większe bezpieczeństwo pracy.
Ponadto warto zaznaczyć, iż przedłużki do wideł mogą różnić się nie tylko typem budowy, ale także grubością materiału z jakiego są wykonane, sposobem montażu oraz oczywiście długością.

Jak dobrać przedłużki do wideł?

Wybierając przedłużki do wideł w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ich długość, konfrontując ją z długością zamontowanych na wózku wideł do palet. Podstawowa zasada bezpieczeństwa mówi w tym przypadku, iż oryginalnie widły, na które zostaną zainstalowane przedłużki powinny stanowić minimum 60% długości przedłużki. Jest to dyktowane względami stabilnej i bezwypadkowej pracy. Poniżej prezentujemy tabelę ukazującą zależność i dopuszczalną długość przedłużek dla różnych długości wideł do palet.

Jak dobrać odpowiednią długość przedłużek do wideł

Podczas doboru przedłużek do wideł bardzo ważne jest także zadbanie o odpowiednią szerokość tych elementów. Nakładana przedłużka nie powinna być zbyt luźna, dlatego zaleca się, aby jej otwór wewnętrzny nie był większy od wymiarów wideł o więcej niż 2cm. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, iż jeśli otwór będzie zbyt wąski, uniemożliwi to montaż nakładki na widłach.

Podsumowanie

W powyższym artykule staraliśmy się przedstawić Wam odpowiedź na pytanie “jak prawidłowo dobrać widły do wózka widłowego”, prezentując jednocześnie szereg dodatkowych możliwości jakie dostarcza zamiana tradycyjnych, standardowych wideł na dodatkowe elementy osprzętu.
Staraliśmy się ukazać także okoliczności w jakich warto decyzję o zakupie nowych wideł do palet zamienić na decyzję o kupnie przedłużek do wideł oraz na czym koncentrować się podczas ich wyboru.

A jeśli chcecie wiedzieć jak prawidłowo wybrać opony do wózków widłowych, zapraszamy do zapoznania się z poprzednim artykułem:
Opony do wózków widłowych - zobacz jak ważną pełnią rolę!